T2 Syrena 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: 091 504 8880